OSB desky

04.05.2019 15:00

OSB desky – konstrukční desky pro široké využití

OSB deska (anglicky Oriented strand board) je druh desky vytvořené lisováním velkých (2–7cm) dřevních štepků nebo hoblin ve třech až čtyřech vrstvách. Typ pojiva záleží na volbě výrobce, používají se například polyuretanová pojiva. Různou orientací vrstev se dosahuje vylepšených mechanicko-fyzikálních vlastností. Desky se vyrábí s broušeným i nebroušeným povrchem. Můžou také mít v hraně vyfrézované pero/drážku, pro dobré napojení při tvorbě podlah nebo stěn. Někdy jsou OSB desky chybně nazývány jako dřevo-štěpkové (dřevní štěpky však mají mnohem větší rozměry a teprve z nich se vyrábí třísky na OSB desky). Třísky o ideálních rozměrech 75x25x0,6 mm jsou v povrchových vrstvách orientovány rovnoběžně s delší hranou desky a je tím zároveň určen hlavní směr desky. V prostřední vrstvě jsou třísky v OSB deskách orientovány kolmo na hlavní osu. Orientací třísek je dosaženo vyšší tuhosti a pevnosti v hlavním směru desky.   Dobrá OSB deska obsahuje více než 90% dřevěné hmoty . Po skácení je dřevo zbaveno kůry a nařezáno na tenké pásky 100 x 0,6 mm. Takto získaná hmota je položena do vnějších vrstev desky rovnoběžně a do vnitřní vrstvy desky kolmo na délku. Díky vláknitému charakteru dřeva a tenké páskové hmotě má OSB deska vynikající technické parametry. Vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům je dosaženo díky smíšení dřevěné hmoty s parafínovou emulzí. Kvalitní  OSB deska se vyznačuje absencí prasklin, nerovností a jiných vnitřních kazů. Obě strany desky mají stejnou kvalitu. Všechny OSB desky spadají do kategorie D z hlediska třídy reakce na oheň. Hustota OSB desek pohybuje dle typu a výrobce od 550 do 630 kg/m³. Výpočtová tepelná vodivost OSB desky je 0,13 W/mK.

Typy OSB desek

OSB desky se dělí na čtyři základní skupiny podle typu oblasti použití:

·                       OSB/1 - Desky pro všeobecné účely a pro použití v interiéru v suchém   

                                         prostředí (vyznačuje se vlhkostí materiálu, odpovídající teplotě     

                                         20 °C  a relativní vlhkosti vzduchu, která pouze několik týdnů   

                                         v roce překročí    65 %)

·                       OSB/2 - Desky pro nosné účely pro použití v suchém prostředí

·                       OSB/3 - Desky pro nosné účely pro použití ve vlhkém prostředí   

                                          (vyznačuje se vlhkostí materiálu, odpovídající teplotě 20 °C   

                                          a relativní vlhkosti vzduchu, která pouze několik týdnů v roce   

                                          překročí 85 %)

                              OSB/4 - Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí.

 

Podle rostoucího čísla typu OSB desky roste i cena.

 

V dnešní době se OSB desky bohatě využívají na stavbu dřevostaveb v takzvaných „sendvičích“: stěny jsou vyrobená tak, že se udělá dřevěný rám, na který se z obou stran navrtá OSB deska, pod kterou je hliníková folie, a mezi desky se nacpe skelná vata nebo jiná tepelně izolační vrstva.

OSB desky začínají být využívány i jako designový prvek. Dělají se z nich podlahy, které se jenom přebrousí a přelakují.